Wtyczki elektryczne – jakie są ich rodzaje?

elektryczne wtyczki

Spis treści

Wtyczki elektryczne są przeznaczone do podłączania urządzeń do różnego gniazda sieciowego. Są niezbędnym elementem zapewniającym prawidłowego działanie instalacji elektrycznej. Jakie są rodzaje wtyczek elektrycznych?

Jakie są rodzaje wtyczek elektrycznych?

Wprowadzenie elektryczności do domów, wymusiło szukanie różnych rozwiązań, które pozwoliły by na rozwój kolejnych urządzeń. Aby mogły działać podłączano je do gniazda żarówki za pomocą oprawki wtykowej, która dziś znana jest jako wtyczka elektryczna. 

Wtyczki elektryczne pozwalają na prawidłowe działanie instalacji elektrycznych. Dzięki niej można podłączyć urządzenia elektryczne do sieci. Pozwala to na ich funkcjonowanie. Wtyczki elektryczne są powszechnie stosowane, niemal do każdego urządzenia elektrycznego.  Ich budowanie nie jest skomplikowana. Są proste o różnym kształcie i wielkości. Wtyczka składa się z oprawy oraz dwu mosiężnych bolców z zaciskami śrubowymi. 

Wtyczki elektryczne znajdują zastosowanie zarówno w produktach używanych codziennie, takich jak telefon, laptop, lodówka, telewizor, jak i do produktów przemysłowych. 

Rodzaje wtyczek elektrycznych

W różnych krajach obowiązują różne standardy zasilania. Dlatego też występują wtyczki elektryczne w różnych kształtach. Inne są wtyczki i gniazda do zasilania  urządzeń trójfazowych, inne są części do silników elektrycznych, a jeszcze inne do urządzeń jednofazowych. W urządzeniach przemysłowych również stosuje się zupełnie odmienny rodzaj wtyczki elektrycznej. Są znacznie większe niż te stosowane w urządzeniach domowych, mają też inną obciążalność energią elektryczną.

Możemy wyróżnić wtyczki typu C, który składa się z dwóch bolców, natomiast w gniazdku znjaduje się trzeci bolec, który  doprowadzający uziemienie do odpowiedniego styku we wtyczce. To najbardziej popularny rodzaj wtyczki, który stosowany jest w Europie. Może występować również wtyczka typy G, która składa się z trzech kołków, mających prostokątny przekrój poprzeczny. 

Wobec potrzeby zachowania użyteczności urządzeń w różnych krajach Europy opracowane zostały wtyczki tzw. hybrydowe, umożliwiające podłączanie do gniazd różnych wariantów nazywane często „unischuko”. 

Powiązane artykuły