Rozwód – najistotniejsze aspekty

Spis treści

Wyrok rozwodowy to kompletny nakaz sądowy kończący małżeństwo, ze wszystkimi szczegółami na temat podziału majątku, sposobu dzielenia czasu z dziećmi i co, jeśli w ogóle, alimenty są przyznawane. Podaje również, dlaczego małżeństwo zostaje rozwiązane. Jeśli w przyszłości pojawią się jakiekolwiek problemy z byłym, który nie zastosuje się do nakazu sądowego, odniesiesz się do dekretu, ponieważ określa on, co każdy z nich jest zobowiązany zrobić. W przypadku niezgodności możesz wrócić do sądu, aby wyegzekwować warunki orzeczenia. Akt rozwodu nie jest dokumentem sądowym. Jest to dokument wydany przez twoje państwo w celu prowadzenia dokumentacji. Zawiera nazwiska stron i mówi, kiedy i gdzie rozwód został udzielony. Nie obejmuje niezliczonych innych danych osobowych zawartych w wyroku rozwodowym. Jeśli chcesz zmienić swoje imię i nazwisko – na prawie jazdy lub w ubezpieczeniu społecznym – po rozwodzie, możesz zostać poproszony o pokazanie części wyroku rozwodowego, aby potwierdzić, że masz upoważnienie do zmiany nazwiska. Podczas gdy akt rozwodu jest ogólnie akceptowany jako dowód, że jesteś rozwiedziony, sama zmiana nazwiska jest nakazana w orzeczeniu rozwodowym; zmiana nazwy może nie pojawić się na certyfikacie.

O tym warto pamiętać!

Jeśli złożysz wniosek o rozwód oparty na winie, musisz udowodnić, że twój współmałżonek zrobił coś, co spowodowało zakończenie małżeństwa. Podstawy rozwodu opartego na winie często obejmują cudzołóstwo, czy też skrajne okrucieństwo (fizyczne lub psychiczne). Ponieważ rozwody oparte na winie mogą być tak kontrowersyjne (i kosztowne), większość rozwodzących się par zdecyduje się na rozwód bez winy. Zanim rozwód zostanie sfinalizowany, należy rozstrzygnąć szereg kwestii dotyczących małżeństwa. Para może negocjować i osiągnąć porozumienie na własną rękę lub sędzia może zdecydować o kwestiach i zarządzić rozwiązanie w ostatecznym wyroku rozwodowym. Odrębny majątek można jednak przekształcić we wspólność. Jeśli „połączysz”  majątek odrębny z majątkiem wspólnym podczas małżeństwa, majątek odrębny prawdopodobnie straci swój status chroniony i zostanie podzielony jako majątek wspólny podczas rozwodu. Aby uniknąć tego wyniku, przechowuj oddzielną własność na indywidualnym koncie i przechowuj zapisy wszystkich transakcji dotyczących oddzielnych aktywów. Przeciwieństwem rozwodu o wysokim konflikcie lub spornego jest rozwód polubowny lub bezsporny. W przypadku rozwodu bezspornego oboje małżonkowie uzgadniają wszystkie warunki rozwodu, więc sprawa nie musi iść na rozprawę. Para tworzy umowę ugodową na własną rękę – w tym plan czasu rodzicielskiego, jeśli para ma dzieci – a sędzia podpisze się pod jej warunkami, w większości przypadków. To finalizuje rozwód i kończy sprawę bez długich negocjacji lub kosztownej batalii sądowej. Z drugiej strony rozwód o wysokim poziomie konfliktu musi przejść przez miesiące, a czasem lata przesłuchań i konferencji.

Podsumowanie

 W twoim najlepszym interesie jako kogoś, kto się rozwodzi, jest dążenie do polubownego rozstania. Osiągnięcie bezspornego rozwodu może zaoszczędzić dużo czasu, stresu i pieniędzy. Może również utrzymać Ciebie i Twojego współmałżonka w kontroli nad wynikiem, zamiast wydawać krytyczne decyzje sędziemu. Wreszcie, osiągnięcie polubownego rozwodu zachowa szczegóły rozwiązania w tajemnicy, podczas gdy proces jest publicznym zapisem. 

Możesz mieć rozwód z orzeczeniem o winie, jeśli twój związek obejmuje:

– Oszustwo
– Cudzołóstwo
– Wina
– Pragnienie zemsty
– Przemoc domowa
– Niektóre choroby psychiczne

Powiązane artykuły