Jak wygląda wyznaczanie granic działki?

działka

Spis treści

Wyznaczanie granic działki to istotny proces zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i dla osób zainteresowanych jej nabyciem. Dokładne określenie granic pozwala uniknąć konfliktów sąsiedzkich, zapewnia spokój oraz gwarantuje możliwość swobodnego korzystania z własności. W artykule omówimy, jak wygląda procedura wyznaczania granic działki oraz jakie aspekty geodezyjne i prawne należy wziąć pod uwagę.

Wytyczanie granic w terenie

Pierwszym krokiem do wyznaczenia granic działki jest umówienie się z geodetą na wykonanie pomiarów na działce. Należy przedstawić dokumenty dotyczące nieruchomości (np. akt notarialny, decyzja o podziale), które będą podstawą do określenia granic. Geodeta, korzystając z map geodezyjnych oraz danych zawartych w dokumentach, dokonuje pomiarów w terenie. Pomiarów dokonuje się za pomocą specjalistycznych urządzeń, takich jak GPS, teodolity czy dalmierze laserowe. Na podstawie tych pomiarów geodeta oznacza na działce punkty graniczne oraz sporządza protokół wytyczenia granic.

Sporządzenie mapy geodezyjnej

Na podstawie danych zebranych w trakcie wytyczania granic, geodeta sporządza mapę geodezyjną działki. Mapa ta jest niezbędna do dalszych działań związanych z działką, takich jak uzyskanie pozwolenia na budowę czy wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów.

Weryfikacja granic w ewidencji gruntów

Po sporządzeniu mapy geodezyjnej należy zweryfikować granice działki w odpowiednim urzędzie – starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Właściciel działki składa wniosek o wpis zmian w ewidencji gruntów i budynków (Księga Wieczysta) razem z mapą geodezyjną oraz protokołem wytyczenia granic. Jeśli dane zgadzają się z dokumentami nieruchomości oraz są zgodne z prawem, urzędnik dokonuje zmiany granic w ewidencji.

Wprowadzenie zmian w Księdze Wieczystej

Ostatnim etapem wyznaczania granic działki jest wprowadzenie zmian w Księdze Wieczystej. Właściciel nieruchomości składa wniosek o wpis zmiany granic działki w właściwym Wydziale Ksiąg Wieczystych. Po zaakceptowaniu zmian przez sąd, granice działki zostają oficjalnie zaktualizowane.

Powiązane artykuły