Jak wygląda rozwód z orzeczeniem o winie?

rozwód

Spis treści

Rozwód z orzeczeniem o winie to temat, który budzi wiele kontrowersji i emocji. Każda rozstająca się para przechodzi przez trudne chwile, jednak proces rozwodowy z orzeczeniem o winie jest szczególnie wymagający. Warto dobrze przygotować się do tego wydarzenia, aby uniknąć niepotrzebnych konfliktów i strat.

Podstawowe informacje na temat rozwodu z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie to jedna z dwóch opcji rozwodowych dostępnych w Polsce. Oznacza on, że jeden ze współmałżonków zostaje uznany przez sąd za winnego rozpadu małżeństwa. W praktyce może to prowadzić do konsekwencji takich jak wpłynięcie na podział majątku wspólnego czy ustalenie opieki nad dziećmi. Aby dochodzić rozwodu z orzeczeniem o winie, konieczne jest udowodnienie przez jednego z małżonków, że drugi stronił od obowiązków wynikających z małżeństwa lub dopuszczał się zachowań krzywdzących partnera.

Dowody w sprawie rozwodowej z orzeczeniem o winie

W procesie rozwodowym z orzeczeniem o winie kluczowe znaczenie mają dowody przemawiające za odpowiedzialnością jednego ze współmałżonków za rozpad związku. Wśród nich warto wymienić zeznania świadków, dokumenty, zdjęcia, wiadomości e-mail czy SMS. Warto przygotować jak najwięcej niepodważalnych dowodów, które będą mogły być przedstawione w sądzie. Ważną rolę może odegrać również opinia biegłego psychologa czy psychiatry, który oceni zdolność każdego z małżonków do funkcjonowania w roli rodzica po rozwodzie.

Rola adwokata w procesie rozwodowym z orzeczeniem o winie

W tego rodzaju sprawach warto skorzystać z pomocy profesjonalisty – adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym. Dzięki jego wsparciu łatwiej będzie przejść przez trudne chwile i skupić się na zebraniu materiałów dowodowych. Adwokat pomoże także w odpowiednim sformułowaniu wniosku rozwodowego oraz w przygotowaniu do przesłuchań w sądzie. Dobra współpraca z prawnikiem może znacznie ułatwić przebieg procesu rozwodowego i zminimalizować ryzyko niekorzystnych rozstrzygnięć sądowych.

Podział majątku przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie w Lublinie może wpłynąć na podział majątku wspóln ego małżonków. Sąd może uznać, że współmałżonek uznany za winnego rozpadu małżeństwa nie zasługuje na równy podział majątku oraz dochodów nabytych w trakcie trwania związku. W wyniku tego orzeczenia, winny małżonek może otrzymać mniejszy udział w majątku wspólnym lub nawet zostać pozbawiony prawa do niego.

Powiązane artykuły