Jak komornicy odzyskują długi?

uslugi komornicze

Spis treści

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który ma odpowiednie uprawnienia do tego, by zajmować mienie na poczet spłaty długów. Jak komornicy odzyskują długi? Przyglądamy się bliżej stosowanym przez nich metodom!

Kto może narazić się na egzekucję komorniczą?

Egzekucja komornicza, nazywana też zajęciem komorniczym jest rodzajem procedury prowadzonej w stosunku do osób zadłużonych, by odzyskać od nich długi i przekazać je wierzycielom.

Na egzekucję komorniczą narażają się przede wszystkim te osoby, które z różnych powodów mają niespłacone zadłużenia. Dotyczy to długów różnego pochodzenia, na przykład z niespłaconych pożyczek i kredytów, rachunków, czynszu, mandatów, długów wynikających z prowadzenia biznesu.

Aby komornik Gliwice – https://komornikgliwice.com/ mógł przeprowadzić egzekucję komorniczą, sprawa przeciwko dłużnikowi musi być skierowana do sądu i musi on wydać odpowiedni wyrok. Dopiero wtedy wierzyciel może udać się do kancelarii komorniczej, aby tam skorzystać z pomocy komornika w odzyskaniu pieniędzy.

Jak przeprowadzana jest egzekucja komornicza?

Procedura egzekucji komorniczej obwarowana jest odpowiednimi wymogami zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

Przede wszystkim dłużnik, wobec którego toczy się taka sprawa, musi być o niej poinformowany. Otrzymuje on wtedy pismo od komornika.

Następnie komornik może zająć mienie dłużnika na poczet pokrycia zadłużenia. Warto wskazać, że w tym przypadku wierzyciel może określić, jak ma odbywać się egzekucja.

Egzekucja komornicza może być prowadzona w następujących formach:

  • Zajęcie pieniędzy na rachunku bankowym dłużnika – komornik może zablokować konto dłużnikowi i następnie ściągnąć z niego środki na pokrycie długów. Dotyczy to również oszczędności zgromadzonych w formie lokat bankowych.
  • Zajęcie wpływów dłużnika – w tym przypadku egzekucja prowadzona może być z otrzymywanego przez dłużnika wynagrodzenia, emerytury albo innych świadczeń, dlatego są one wtedy pomniejszane o daną kwotę.
  • Zajęcie mienia ruchomego należącego do dłużnika – komornik może zająć różne typy mienia, na przykład mogą być to telewizor, konsola, komputer, meble, samochód, rower, zależnie od ich wartości. Mienie to sprzedawane jest na licytacji komorniczej, a pieniądze z niej stosowane są do spłaty długów.
  • Zajęcie nieruchomości należących do dłużnika – w takiej sytuacji dochodzi do zajęcia domu, mieszkania, gruntów czy też innych nieruchomości. Takie egzekucje prowadzone są w przypadku znacznych długów.

Warto wskazać jednocześnie, że komornik Gliwice ma też ograniczenia w zajmowaniu mienia oraz pieniędzy dłużnika.

Powiązane artykuły