Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – na czym polega?

Spis treści

Pomiar powykonawczy, czyli inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza to, w skrócie ujmując, wykonanie mapy do odbioru, tego co zostało wybudowane na działce. By budynek mógł zostać odebrany, konieczne jest stworzenie mapy, która pokaże umiejscowienie budynku, a także przyłączy wody, prądu, gazu. Kto może wykonać inwentaryzacja geodezyjną?

Na czym polega inwentaryzacja geodezyjna?

Budując dom, na początku budowy opracowywana jest mapa projektowa. Na zakończenie budowy zaś potrzeba jest mapa, pokazująca co na danej działce zostało wykonane. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w Białymstoku, wykonywana jest przez profesjonalne firmy. Tworzą one mapę, która przedstawia wszystko to, co zostało wykonane w ramach inwestycji. Każdy inwestor, musi takie pomiary powykonawcze wykonać. Jest to związane z obowiązującym prawem geodezyjnym i kartograficznym.

W wyniku inwentaryzacji geodezyjnej zostaje stworzona dokumentacja geodezyjno-kartograficzna. Znajdują się na niej dane, które prezentują obraz wykonanej inwestycji. Geodeta ocenia, czy inwestycja odpowiada wytycznym projektowym. Kopia mapy powykonawczej jest przekazywana kierownikowi budynku, a oryginał trafia do wydziału dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Jest to podstawa do zaktualizowania informacji w ewidencji gruntów i budynków. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza stanowi dodatkowy dokument dołączany do zawiadomienia o zakończeniu budowy, umożliwiającego zgłoszenie budynku do odbioru.

Kiedy wykonuje się inwentaryzację geodezyjną?

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza musi być przeprowadzona przez każdego inwestora. Powinna być ona zgłoszona geodecie na finalnych etapach poszczególnych robót. Jeśli budynek nie posiada infrastruktury technicznej, wówczas pomiar geodezyjny może odbyć się na końcu prac. Jeśli w danym budynku budowana jest sieć, pomiar geodezyjny powinien być wykonany przed jej zasypaniem.

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej jest uregulowanie prawne. Przeprowadzenie pomiaru jest konieczne, jeśli budowa domu ma zostać odebrana. Nie wolno zapomnieć o stworzeniu mapy powykonawczej, gdyż budowa domu nie zostanie odebrana i nie będzie możliwe zamieszkanie w nim.

Powiązane artykuły